Címlap

A világon már több mint harmincöt országban jelen van ez a három évtizedes múlttal rendelkező, nagy sikerű outdoor kommunikációs készség fejlesztési koncepció:

a Lóval Támogatott Képzés

Ez a fejlesztési forma, amelyben a lovak kommunikációs partnerként jelennek meg, nem a lovakról szól, hanem az emberekről, ezért a programon való részvételhez

semmilyen lovas ismeret NEM szükséges.

A Lóval Támogatott Képzés abban tér el a többitől, hogy a folyamatba eszközként nem élettelen tárgyakat vonunk be, hanem egy másik faj képviselőit alkalmazzuk trénerként.

“A lovakkal végzett gyakorlatok annyira meghatározó élményt nyújtanak, hogy még évekkel (!!) később is felidézhetők, mintha a program csak tegnap lett volna.”

🙂 🙂 🙂

Szemléletváltást és tartós változást eredményeznek a lovak segítségével levont tanulságok az egyén és a csapat szervezeti környezetében.

KIKNEK
ajánljuk programjainkat?

Szervezeti szempontból ajánljuk lovaink szolgálatait mindenkinek, akik egy vállalaton belül döntéshozók, illetve mások munkáját irányítják.

Ez a koncepció sokat ad azoknak is, akiknek hozzáadott értéke valamilyen stratégiailag fontos, személyes kommunikációban testesül meg. Ilyen szervezeti szereplők a belső szolgáltatók, például hr szakemberek, vagy tanácsadók, illetve az olyanok, akik a szervezet külső partnereivel építenek és ápolnak kapcsolatokat az értékesítés volumenének és minőségének biztosítása érdekében.

Egyéni szempontból pedig ajánljuk a részvételt mindazoknak, akik saját kommunikációjuk terén tudatosabbá szeretnének válni, hogy önmagukhoz mindinkább hűek, ez által szerepeikben hitelesebbek és sikeresebbek lehessenek.

MIT tudunk
a lovak segítségével fejleszteni?

Egy szervezeti szerepben való sikerességhez szükséges elsődleges és túlerőben lévő tényezők azok, amelyek sokszor nem tanulhatók és igazán nem is fejleszthetők.

A vállalati vezetők azokat a szervezeti szereplőket becsülik, akiknek a tényleges teljesítménye mindinkább megközelíti azt a szintet, amire ők egyáltalán képesek.

MÉGIS, miért van annyi elfelejtett tréning és „megcsömörlött”, „tréningedzett” ember?

MIÉRT van annyi vállalat, ahol még mindig messze elmaradnak az üzleti eredmények az elvárásoktól?

Mert hiányzik az alapozás és a legtöbb tréningen megtanulható sémák, módszerek, eszközök félkész termékként csak a felszínt kapirgálják, a felelősséget pedig leveszik az érintett válláról.
Így járul hozzá a tréning és fejlesztési ipar ahhoz, hogy növekedjen a száma az önmagukkal nem elégedett és ez által nem hiteles szervezeti szereplőknek.

Axióma, hogy mindennek az alapja a kommunikációs hatékonyság.

A kommunikáció legnagyobb része nem-verbális és egy másik megközelítésből nézve nem is tudatos, azaz tudjuk, hogy a környezetből érkező információknak csak körülbelül a 10%-a érkezik verbális és tudatos kommunikációs csatornákon keresztül hozzánk. Legtöbben nem is vagyunk tisztában azzal, hogy az általunk megvalósított kommunikáció mások felé 90%-ban nem-verbális és nem is tudatos, akkor miért nem foglalkozunk már végre ezekkel??

A lovakkal végzett gyakorlatok során tudatosítani lehet a
nem-verbális kommunikációt, tetten lehet érni a kommunikáció tudattalan formáit, ezáltal elősegíteni az önismeret bővülését.

Egy ilyen lovas élménnyel végérvényesen ráirányítható a figyelem erre az eléggé elhanyagolt és jelentős területre és az egyén előtt új távlatok nyílnak meg azáltal, hogy egyre tudatosabbá válik és a kontrollja alá tudja vonni a saját személyes és csoportos kommunikációs portfolióját.

És egy ilyen biztos alapra már majd könnyebben lesznek építhetők azok a képzések, ahol az illető tanul például a döntéshozatallal, vagy az önérvényesítéssel kapcsolatos olyan praktikákat, amelyekkel vagy erősíteni tudja meglévő alapképességeit, vagy épp kompenzálni tudja azok hiányát.

Az érintett kompetenciák

önismeret terén:

asszertivitás, empátia, értő figyelem, felelősségvállalás, a félelem kezelése, saját erősségek pontosabb felismerése, nem-verbális csatornák intenzívebb használata

vezetői készségek terén:

csapatépítés, csoporthatékonyság növelés, helyzetfüggő vezetés, delegálás, konfliktuskezelés, visszajelzés, stressz-menedzsment

HOGYAN tanít a ló?

A ló, mint tréner, metafora az emberek egymás közötti viselkedésére, mert ugyanolyan társas ösztönei vannak, mint nekünk, embereknek.

Megteremti a tanuláshoz és a változáshoz szükséges feltételeket. Megjelenésével kimozdít bennünket a komfortzónánkból és megtanít minket 100%-ban “itt és most” jelen lenni a helyzetekben.

Vele tanulni érzelmileg biztonságos. A ló nem ismeri az emberi játszmák világát, nem tud bántani és tisztán, őszintén reagál a hozzá való viszonyulásra.

Nem érti a beszélt nyelvet, mégis, kommunikációs partnerként jelenik meg a programokban és azonnali, emberi tényezők általi szűrés nélkül tükrözi vissza nekünk érzéseinket, energiáinkat és attitűdünket. Mindazt látni engedi nekünk, amit nem-verbálisan, illetve tudattalanul kommunikálunk a környezetükkel. Ez által leszünk képesek jobban a kontrollunk alá vonni mindazt, ami abban kommunikációs térben történik, amelyben épp jelen vagyunk.

A vele való munka során látni engedi a vezetési stílusunkat, függetlenül attól, hogy egy szervezeten belül vezetők vagyunk, vagy sem.

Ménesünk

 
Marcipán
Koppány
Szira

Referenciák